!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Hantering av personuppgifter

Bostadsrättsföreningen Göteborghus 26 behandlar följande personuppgifter:

 

Förteckning över nycklar såsom lägenhet och gemensamma utrymmen, tvättstuga i miljöhus Ada, hobbyrum mfl. Förteckningen innehåller namn och lägenhetsnummer samt uppgift om deposition med undantag för förteckningen över nycklar till lägenhet och gemensamma utrymmen som endast innehåller uppgift om nyckelbeteckning. 

 

Dessa uppgifter gallras när nyckel återlämnas, vid flytt eller då depositionsavgift av annat skäl återlämnats.

 

Dessa uppgifter förs normalt i blankettform och underlaget förvaras i pärm.

 

Styrelsen i Brf Göteborghus 26 är personuppgiftsansvarig. Riksbyggens förvaltning hanterar på styrelsens uppdrag bl a uppgifter om medlemmar, andelstal och medlemmars adressuppgifter och felanmälningar. Styrelsen har ett personbiträdesavtal med Riksbyggens förvaltning. Medlemsregistret förs med stöd i Bostadsrättslagen 9 kap § 8 och innehåller medlemmens namn, adress och uppgift om lägenhet. Detta register förs i blankettform och digitalt. Åtkomst till uppgifterna är begränsade till styrelsen och Riksbyggens anställda.

 

För andra uppgifter som Riksbyggens förvaltning handhar på styrelsens uppdrag såsom uthyrning i andra hand, medlemsansökan, pantskrivning, tillstånd till renovering/ombyggnad osv inhämtas personnummer som en del i handläggningen. Dessa uppgifter gallras så snart ärendet handlagts.

 

Vid kommunikation med styrelsen behöver namn och föreningens lägenhetsnummer och kontaktuppgift - e-postadress eller telefonnummer - uppges för att kunna identifiera medlem och lägenhet och hålla kontakt under ärendets handläggning. Styrelsen gallrar all sådan kommunikation när ärendet handlagts. 

 

Styrelsen delar ingen information enligt ovan med tredje part, dvs någon annan än styrelsen eller Riksbyggens förvaltning.

 

För frågor kring vilka personuppgifter som finns i enskilt fall eller för frågor i allmänhet kring hanteringen av personuppgifter kontaktas styrelsen.

 

STYRELSEN