!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Postdistribution

All postdistribution till medlemmarna sker normalt genom fastighetsboxar i entréerna. Morgontidning och andra adresserade försändelser distrubueras normalt i den hållare som finns moterad utanför varje lägenhetsdörr.

Den, som på grund av funktionshinder eller ålder, inte kan hämta posten i fastighetsboxen, kan få posten distribuerad i brevinkastet i ytterdörren. PostNord bedömer vem, som på grund av funktionshinder, ålder eller andra omständigheter har rätt till utdelning i brevinkast. Kontakta PostNord:s kundservice 0771-33 33 10. Det går också bra att använda den blankett som finns här.

Dokument

postnord dispens.pdf 2017-08-22