!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Information om bergvärmeprojektet

I september 2016 kommer arbete att påbörjas med borrning av hål för Panncentralen Frölundaborgs bergvärmeanläggning. Vidare kommer utrustning att bytas i Panncentralens byggnad i början av Marklandsgatan och kulvertar kommer att grävas från Panncentralen till olika borrhålsområden. Information om bakgrunden till projektet har delats ut till hushållen och kompletteras fortslöpande med ytterligare information kring vilka effekter arbetet med bergvärmen kommer att medföra.

Ytterligare information om Panncentralen Frölundaborgs bergvärmeprojekt finns på följande webbplats: http://www.panncentralen.com/uncategorized/hello-world/