!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Historik

 

En kortfattad tillbakablick på Riksbyggens Bostadsrättsförening Göteborgshus nr 26 med adress Marklandsgatan 43 – 71.

När medlemmarna började flytta in i sina lägenheter 1961 bestod föreningen av tre flerfamiljshus och en speceriaffär, Marklandsgatan 59 – Elmö Livs.

Utöver detta bestod föreningen av 76 garageutrymmen, 161 förhyrda parkerings-platser, 59 besöksplatser som var avgiftsfria samt 75 moped- och cykelplatser un-der tak.

Den så kallade Säröbanan med rälsbusstrafik mellan Linnéplatsen och Särö stat-ionshus var i bruk 1961.

Stationshuset var placerat ungefär vid viadukten intill Preem bensinstation. Säröbanan och körbanan för fordon var i samma plan. När rälsbussen passerade fälldes bommarna för fordonstrafiken.

Trafiken på Säröbanan upphörde vid mitten av 1960-talet i samband med utbygg-naden av Dag Hammarskjöldsleden.

Rester av Högsbokolonien fanns kvar 1961. De nyinflyttade barnen lekte bland res-terna, plockade blommor och bär till föräldrarnas förtjusning.

Kolonistugorna hade 1961 flyttats till Välen, Askim. Sista midsommarfesten i Högsbokolonien hölls 1958. På kolonistugornas område ligger nu Skytteskolan, som togs i bruk i samband med höstterminens början 1966.

1961 hade våra tre flerfamiljshus platta tak. Vi fick vattenläckage från taken och ner i lägenheterna via ventilationstrummor.

Den 18 maj 1983 beslutades att taken på de tre husen skulle byggas om.

Elmö livs drevs fram till 1988.

Vid extrastämma den 13 september 1988 beslutades att fastigheten Marklandsgatan 59 skulle säljas. Den ägs av NETTO idag.

Inglasningen av balkongerna började i fastigheten 43-49 den 17 augusti 1992. I samband med inglasningen gjordes balkongen 30 cm djupare.

Den 1 september 1997 började rivningen av de 75 cykel- och mopedplatserna och på dessa platser uppfördes miljöhusen ”Ada” och ”Beda”. Miljöhusen invigdes den 10 juni 1998.

Konstutsmyckningarna på de tre husens södra gavlar stod färdiga 1999.

Bredband installerades i föreningen 2004-2005.

Under 2013 Byggdes entréerna om vid 51-57.

Under 2014 med forsättning 2015 och 16 byttes föreningens hissar ut till större hissar utrustade med automatdörrar.

Uppdaterad 2016-01-11 av Webmaster