!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Bredband, telefon, tv

Bredband, telefoni och tv

Föreningen har ett gruppavtal med Bredbandsbolaget (Telenor). Avtalet omfattar:

-Bredband, 250/100 Mbit

-TV, T-1 Bas med ett 15-tal kanaler

-Telefoni, Mini, fast avgift

Kostnaden för detta ingår i den ordinarie månadsavgiften. Tillkommande tjänster för till exempel fler TV-kanaler beställs och debiteras direkt från Bredbandsbolaget.

För uppgift om det aktuella innehållet i T-1 Bas, tillgängliga tilläggstjänster och pris för dessa, se Bredbandsbolagets hemsida, www.bredbandsbolaget.se. Anslutning till gruppavtalet görs hos Bredbandsbolagets kundtjänst (Telenor), 020-222 222. Det är viktigt att uppge ”Gruppanslutning för bostadsrättsföreningen Göteborgshus 26, Marklandsgatan, Göteborg” vid beställningen, annars riskerar man att bli debiterad som privatkund.

Vid behov av support kontaktas Bredbandsbolaget, se ovan för kontaktuppgifter.

Vidaredragning av fiberkabel i medlems lägenhet bekostas av medlemmen själv.

 

Dokument

Anslutning av HD-box - infor från Bredbandsbolaget.pdf 2017-06-20
Anslutning av router - info från Bredbandsbolaget.pdf 2017-06-20
Maxa Ditt wifi - info Bredbandsbolaget.pdf 2017-06-20

Uppdaterad 2018-06-15 av Webmaster