!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Underhåll

Enligt förningens stadgar så skall Bostadsrättshavaren på egen bekostnad hålla lägenheten med tillhöriga utrymmen i gott skick. Med ansvaret följer såväl underhålls- som reparationsskyldighet.

Bostadsrättshavaren är skyldig att följa de anvisningar som föreningen lämnar beträffande installationer avseende avlopp, värme, gas, elektricitet, vatten och ventilation i lägenheten samt att tillse att dessa installationer utförs fackmannamässigt.

Föreningen svarar i övrigt för att fastigheten är väl underhållen och hålls i gott skick. Bostadsrättshavarens ansvar för följande utrustning/funktioner i lägenheten omfattar bl.a. följande:

• inredning och utrustning i kök, badrum och övriga utrymmen tillhörande lägenheten

• ytskikten samt underliggande skikt som krävs för att anbringa ytbeläggningen på ett fackmannamässigt sätt på rummens väggar, golv och tak samt undertak

• ledningar för avlopp, gas, vatten, elektricitet och ventilation som föreningen försett lägenheten med och som endast tjänar bostadsrättshavarens lägenhet till de delar som dessa befinner sig i lägenheten och är synliga

• ytterdörren med tillhörande karm såväl inre som yttre

• till ytterdörren hörande handtag, ringklocka, brevinkast, tätningslister, låsanordningar

• lister, foder, socklar, fönsterkarmar och stuckaturer

• lägenhetens innerdörrar med tillhörande karm och säkerhetsgrindar

• radiatorer (beträffande vattenfyllda radiatorer svarar bostadsrättshavaren endast för målning)

• säkringsskåp och därifrån utgående synliga elledningar i lägenheten, strömbrytare, eluttag och armaturer

• brandvarnare

• glas i fönster, dörrar och inglasningspartier, tillhörande beslag och handtag, vädringsfilter och tätningslister.

Motsvarande gäller för balkongdörrar. Bostadsrättshavaren
svarar för målning av fönstrens bågar och karmar, men inte för målning av utifrån synliga delar av yttersidorna av ytterdörrar och ytterfönster. Detsamma gäller för balkong- och inglasningspartier.

 Våtutrymmen och kök
Beträffande våtutrymmen och kök gäller utöver vad som ovan sagts att bostadsrättshavaren svarar för all inredning och utrustning såsom bl a:

• ytskikt samt underliggande tätskikt (fuktisolerande skikt) på golv och väggar samt klämring runt golvbrunn

• inredning och belysningsarmaturer

• vitvaror och sanitetsporslin

• rensning av golvbrunn, sil och vattenlås

• tvätt- och diskmaskin inklusive ledningar och anslutningskopplingar på vattenledningen

• kranar inklusive kranbröst, blandare och avstängningsventiler.

• köksfläkt och ventilationsdon (om fläkten ingår i husets ventilationssystem svarar bostadsrättshavaren för armaturer och strömbrytare samt för rengöring och byte av filter).

Vid renovering eller större ingrepp i kök - kontakta fastighetsskötaren

Före renovering eller större ingrepp i kök som berör också avloppet bör fastighetsskötaren kontaktas för översyn av den tilltänkta avloppsinstallationen. Fastighetsskötaren nås via Riksbyggens kontaktväg Dag och Natt, tfn 0771 - 860 860 eller https://riksbyggen.se/kundtjanst

Uppdaterad 2017-10-08 av Viktor Sjöstrand