!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Hobbyrum

Ett rum för enklare arbeten

I källargången mellan 55:an och 57:an finns ett hobbyrum som är till för mindre och enklare arbeten. Det finns ett par snickarbänkar och bord i lokalen. Brandfarliga vätskor (såsom terpentin, lacknafta etc) får inte förvaras eller användas i lokalen.

Lackning får ej utföras i hobbyrummet då detta kräver speciellt anpassad ventilation.

Tänk på att använda skyddsutrustning så som andningsmask, handskar och skyddsglasögon när detta är anmodat som vid exempelvis slipning. Använd verktyg och maskiner på ett ansvarsfullt sätt. Barn får inte vistas i lokalen utan målsmans sällskap och på dennes ansvar.

Likt alla gemensamma utrymmen i Brf Göteborgshus 26 gäller absolut rökförbud.

Allt arbete sker på egen risk och föreningen tar inget ansvar för eventuella skador på materiel eller person vid arbete i hobbyrummet.

Om Du vill ha nyckel till hobbyrummet, mot en depositionsavgift om 300 kr, kan Du skicka e-post till nycklar@gbghus26.se 

 

1

Uppdaterad 2016-12-13 av Viktor Sjöstrand