!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Tvättstugor

Våra tvättstugor

I samtliga hus finns både 2-timmars och 4-timmars tvättmaskiner.
Utanför varje tvättstuga finns tavlor där du kan boka tvättid med hjälp av en låscylinder. Lägenhetsnumret finns märkt på cylindern.

Torkrum för 2-timmars tvättid får du disponera två timmar efter tvättidens utgång. 

Torkrum för 4-timmars tvättid får du disponera en timme efter tvättidens utgång. Torkrummen ska vara helt tömda inom ovanstående tid. 

Har 4-timmars-tiderna inte tagits i anspråk inom 2 timmar så anses bokningen förverkad och någon annan får då lov att tvätta.

De torktumlare som inte är placerade i samma rum som tvättmaskinerna bokas separat på särskild lista. Högst 2 timmar inom markerat område.

Tvättrum

Det finns tvättrum i varje hus. 
Tvättmaskin, torktumlare, torkrum och mangel. 

Bokningstid:

 

Alla dagar 08:00 - 20:00  

 

Tvättstuga i ADA-huset

I de fall man behöver tvätta utanför ovanstående tider, finns en extra tvättstuga i ADA-huset. Den är möjlig att boka dygnet runt. Nyckel till tvättstugan kan kvitteras ut mot en avgift.
Ta kontakt med nyckelansvarig i styrelsen.


Mattvätt

Mattvätten ligger i A-huset, gången mellan 61:an och 63:an. Tvättmaskinen och tillhörande centrifug är till för tyngre tvätt.

Bokningstid:

 

Alla dagar 08:00 - 20:00  

Bokningslista sitter på utsidan av dörren till mattvätten.

Sköljning och dosering

Tycker man att maskinen sköljer för dåligt beror det i princip uteslutande på att man har överdoserat mängden tvättmedel. Det räcker till och med att den som tvättade innan överdoserade för har man överdoserat så ligger det kvar i maskinen.

Det är strängeligen FÖRBJUDET att fylla i mer vatten. Att göra så kan orsaka stor skada på maskinerna eller göra maskinerna strömförande. Den medlem som gör så kommer fortsättningsvis att hållas ersättningsskyldig.

 

Uppdaterad 2016-12-06 av Viktor Sjöstrand